En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, t’informem que les teves dades personals recollides per mitjà d’aquest web seran tractades de forma confidencial amb l’objectiu de poder oferir-te els nostres serveis. Tanmateix, pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades personals enviant-nos un email a info@viu-la.com.

Viu-la! podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu lloc web, o en la seva configuració o presentació. Viu-la! fa tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, entenedora i adequada, així com per evitar errors en la mesura del possible i, si escau, reparar-los o actualitzar-los. No obstant això, Viu-la! no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

Pel que fa als drets d’autors, els textos, imatges i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de Viu-la! i dels seus autors, amb adreça URL www.viu-la.com.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial dels continguts i imatges d’aquest web, necessita el consentiment exprés i escrit de Viu-la!

Respecte als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.viu-la.com són de titularitat exclusiva de Viu-la! i dels seus autors, i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Hi són igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

Comparteix